Om tjänsten

Beställning

Provet är personligt och ska endast användas av dig och är kopplat till dina personuppgifter. All provtagning och behandling är gratis. Om du uppger din e-post eller ditt mobilnummer så meddelar vi dig när provsvaret är klart (inga provsvar skickas med e-post eller SMS). Saknar du svenskt personnummer rekommenderar vi att du istället besöker närmsta ungdomsmottagning, hud- och könsmottagning eller vårdcentral.

Hur tas provet?

Provtagningen är ett urinprov för dig med penis och ett slidprov (och i vissa landsting även urinprov) för dig med vagina. Instruktion medföljer. Det är viktigt att du inte har kissat de senaste två timmarna före provtagningen.

Provet och remissen ska du sedan skicka i ett förfrankerat och adresserat kuvert till mikrobiologiska laboratoriet.

Hur kollar jag mitt svar?

Om du beställt med personlig kod finns din kod i ditt brev från klamydia.se. Koden skall du spara och förvara som en värdehandling. Upp till cirka 10 dagar efter inskickat prov alternativt efter att du fått en påminnelse via e-post är provresultatet klart. Provsvaret får du genom att verifiera dig med mobilt BankID eller skriva in din kod på klamydia.se.

Vad händer om jag är infekterad?

Om du är infekterad får du information om vart du kan vända dig för undersökning. Med hjälp av din personliga kod eller verifiering med BankID kan läkaren se att du har lämnat ett positivt prov. Behandlingen är enkel och gratis. Du får antibiotika i 7–10 dagar. Du kan logga in när som helst för att skriva ut eller visa behandlingsbrevet för din läkare. Brevet fungerar som en remiss för behandling och partnerspårning.

Om jag har glömt min personliga kod?

Om du beställt med personlig kod kan du av sekretesskäl inte få ditt provsvar utan din kod. Om du glömt din kod, kontakta oss så skickar vi dig en ny via post.

Är du orolig över något annat?

Observera att testet bara visar klamydia (och för vissa regioner gonorré) i underlivet! Om du är orolig för andra könssjukdomar ska du uppsöka läkare på ungdomsmottagning, hud- och könsmottagning eller vårdcentral.

Hur vanligt är klamydia?

Se vår statistik för att få veta hur många som har klamydia bland de som provtagit sig via klamydia.se i ditt län.

Cookies

Vi hanterar cookies för att få statistik över hur tjänsten används och för att kunna presentera annonser om tjänsten.

Så startade tjänsten

Tjänsten började september 2004 som ett forskningsprojekt med ekonomiskt stöd från Folkhälsoinstitutet och i samarbete med institutionerna för Folkhälsa och klinisk medicin och Klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Syftet med projektet var att underlätta klamydiaprovtagningen och finna orsaker till en ökad risk för klamydia. År 2006 sattes tjänsten i bestående drift i Västerbottens län och Västra Götalandsregionen i samarbete med Smittskyddsenheterna och Folkhälsokommittén i Västra Götaland. Under 2008 togs Klamydia.se i drift i Sörmlands län och Gävleborgs län. År 2010 driftsattes tjänsten i Värmland och 2014 togs tjänsten i drift på Åland under namnet Klamydia.ax. Tjänsten drivs av Karlsson & Novak Medical AB i Sverige.

  • Provsvar
  • Information
  • Kontakt