Om tjänsten

Beställning

Provet är personligt och får inte utföras av någon annan person är den som angivit sina personuppgifter vid beställning. All provtagning och behandling är gratis. Om du uppger din e-post eller ditt mobilnummer så meddelar vi dig när provsvaret är klart (inga provsvar skickas med e-post eller SMS). Saknar du svenskt personnummer rekommenderar vi att du istället besöker närmsta ungdomsmottagning, hud- och könsmottagning eller vårdcentral.

Hur tas provet?

Provet är ett slidprov för dig med vagina och ett urinprov för dig med penis. Instruktion för hur du genomför provet medföljer. För dig som tar ett urinprov är det viktigt att du inte har kissat de senaste två timmarna före provtagningen.

Provet ska du sedan skicka i det förfrankerade och adresserade kuvertet till laboratoriet. Har du fått en pappersremiss med ditt prov ska denna skickas med.

När får jag mitt provsvar?

Provsvaret får du oftast inom några dagar efter inskickat prov, men det kan dröja upp till 10 dagar innan du får svar. Om du angett mailadress eller telefonnummer får du en notis när provsvaret är publicerat. Om du beställt med personlig kod finns din kod i ditt brev från klamydia.se. Koden skall du spara och förvara som en värdehandling.

Provsvaret får du genom att verifiera dig med mobilt BankID eller skriva in din personliga kod på klamydia.se/provsvar.

Vad händer om jag är smittad?

Om du är smittad får du information om vart du kan vända dig för undersökning och behandling. Med hjälp av verifiering med BankID/personlig kod kan läkaren se att du har lämnat ett positivt prov . Behandlingen är enkel och gratis. Du får antibiotika i 7–10 dagar. Behandlingsbrevet som du kommer åt via inloggning på klamydia.se/provsvar, fungerar som en remiss för behandling och partnerspårning.

Är du orolig över något annat?

Observera att testet bara visar om du är smittad med klamydia och gonorré i underlivet. Om du är orolig över andra könssjukdomar, eller smitta på andra ställen, ska du uppsöka läkare på ungdomsmottagning, hud- och könsmottagning eller vårdcentral.

Hur vanligt är klamydia?

Se vår statistik för att få veta hur många som testat positivt bland de som provtagit sig via klamydia.se i ditt län.

Om jag har glömt min personliga kod?

Om du beställt provet med personlig kod kan du av sekretesskäl inte få ditt provsvar utan din kod. Om du glömt din kod, kontakta oss så skickar vi dig en ny via post.

Cookies

Vi hanterar cookies för att få statistik över hur tjänsten används och för att kunna presentera annonser om tjänsten.

Så startade tjänsten

Tjänsten började september 2004 som ett forskningsprojekt med ekonomiskt stöd från Folkhälsoinstitutet och i samarbete med institutionerna för Folkhälsa och klinisk medicin och Klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Syftet med projektet var att underlätta klamydiaprovtagningen och finna orsaker till en ökad risk för klamydia. År 2006 sattes tjänsten i bestående drift i Västerbottens län och Västra Götalandsregionen i samarbete med Smittskyddsenheterna och Folkhälsokommittén i Västra Götaland. Under 2008 togs Klamydia.se i drift i Gävleborgs län, och 2018 i Norrbottens län. Tjänsten drivs av Karlsson & Novak Medical AB i Sverige.

  • Provsvar
  • Information
  • Kontakt